طلاق توافقی

طلاق غیابی

طلاق غیابی گاهی در مقام مشاوره حقوقی سوالاتی از وکیل دادگستری پرسیده می شود که دقت در آن نشان دهنده ی اشتباهات رایج و یا شایعاتی است که سر منشأ آن نیز مشخص نیست! یکی از این سوالات، همین طلاق غیابی است؛ موکل یا کسی که برای مشاوره به دفتر و…
مشاوره وکیل تلگرام

روش های نوین مشاوره با وکیل دادگستری

روش های نوین مشاوره با وکیل دادگستری حرفه ی وکالت دادگستری در ایران، به سمت تخصصی شدن حرکت می کند. گرچه شاید بتوان گفت برخی موضوعات و پرونده ها، بخصوص موضوعات خانواده، مهریه و طلاق و برخی مطالبات مالی و، حتی در طیفی وسیع تر، گروهی از شک…
وکیل دادگستری

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازا…
دفتر وکالت

طلاق توافقی و وکالت در طلاق

 طلاق توافقی و وکالت در طلاق طلاق توافقی(گواهی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفه  کم هزینه تر است و سریع تر از طلاق یکطرفه، چه از طرف زوج و چه از طرف زوجه، به انجام می­رسد. یکی از حالات طلاق توافقی(دادخواست گواهی عدم امکان سازش) بد…
وکیل خانواده

انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها

انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها 1- وقت نظارت وقت نظارت یا احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما تعیین آن در محاکم ضرورت پیدا می کند. تعیین وقت نظارت به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود زیرا اگر پرونده بدون دستور تعیی…
وکیل

حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری وقتی دادخواستی به دادگاه داده می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نیز چنین مجوزی را به…
وکیل دادگستری

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت ماده 25 قانون ثبت، حدود صلاحیت هیئت نظارت را در 8 بند و 5 تبصره بیان کرده است. صلاحیتهای هیئت نظارت در بندهای 1 و 2 مربوط به اختلافات و اشتباهاتی است که در حین پذیرش تقاضای ثبت، انتشار آگهی های نوب…
دفتر وکالت

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین گاهی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا به طور کلی حقوق بگیر و مستخدم به درخواست طلبکار در راستای اجرای حکم قطعی توقیف شود. البته طبق قانون نمی توان تمام حقوق را توقیف کرد. به عبارتی، حساب حقوقی محکومٌ علیه را فقط به میزان یک چ…
وکیل شرکت

نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث

نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث سوال1: چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه دارند؟ جواب: هر یک از ورثه، ولی و وصی، قیم هر وارثی که محجور باشد، امین غایب، کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است، موصی له (موصا له) …
Call Now Button