خانه / بایگانی برچسب: ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها

بایگانی برچسب: ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها

ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها

ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی …

توضیحات بیشتر »