خانه / بایگانی برچسب: آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها

بایگانی برچسب: آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها

آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها

آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها: « در هر ساختمان مشمول مقررات قانون، در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند.» ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تملک …

توضیحات بیشتر »