دادخواست مطالبه اجرت المثل (زوجیت و تصرف)

دادخواست مطالبه اجرت المثل (زوجیت و تصرف) اجرت المثل ایام زوجیت، به زبان ساده، یعنی اینکه هزینه ی (پول) کارهایی که برایتان انجام داده ام را پرداخت کن. این دادخواست، معمولا، از طرف زوجه (زن) علیه شوهر مطرح می شود. این اجرت المثل ایام زوجیت با اجرت المثل ایام تصرف …

توضیحات بیشتر »

مهریه، نفقه، اجرت المثل

مهریه، نفقه، اجرت المثل دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، …

توضیحات بیشتر »

10 نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها داوری در قراردادها

10 نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها   داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور …

توضیحات بیشتر »

دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج

دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج ماده 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک …

توضیحات بیشتر »

مهمترین دانستنی ها در قرارداد خرید و فروش ملک

 مهمترین دانستنی ها در قرارداد خرید و فروش ملک در مبایعه نامه هایی که بین اشخاص تنظیم می گردد، معمولا، به برخی از تذکرات راجع به قطعیت و لزوم عقد بیع اشاره و خیارات (اختیار فسخ معامله) نیز توسط طرفین ساقط می گردد.همچنین، گاهی یادآوری می شود که عقد بیع …

توضیحات بیشتر »