آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی {توضیح وکیل سرا: این آیین نامه در تاریخ 11/6/1387 توسط رییس قوه ی قضاییه تصویب گردیده است. در خصوص فصل دوم، چهارم، پنجم، هفتم و فصل دوازدهم این آیین نامه، لازم است قانون برنامه ششم توسعه …

توضیحات بیشتر »

قانون اجرای احكام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/8/1356 به تصویب رسیده است و به همراه قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مورد عمل در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در مرحله ی اجرای حکم می باشد.}   فصل اول – قواعد عمومي مبحث اول …

توضیحات بیشتر »

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/12/1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.}   فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ …

توضیحات بیشتر »

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی {توضیح وکیل سرا: این قانون، در تاریخ 15/7/1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 23/3/1394 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. این قانون را باید یکی از قوانین ناظر به آیین اجرای رأی مدنی با …

توضیحات بیشتر »

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین …

توضیحات بیشتر »