شیوه ­نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی

شیوه ­نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی این شیوه نامه در 10 بخش تبیین شده است. در اینجا بدون پرداختن به مقدمه و توجیه ارائه شده در آن، صرفا این 10 بخش، را بدون هیچ توضیح اضافه به استحضار می رسانیم. بخش اول: تاریخ صدور سند و مشخص…

بازداشت ملک جاری

بازداشت ملک جاری چنانچه مراجع قضایی وضعیت ثبتی ملکی را استعلام و ادارۀ ثبت ضمن معرفی پلاک ملک و نام و مشخصات متقاضی ثبت، وضعیت ثبتی ملک را جاری اعلام نماید، چنانچه تقاضای ثبت پذیرفته شده و آگهی­های نوبتی منتشر و مهلت اعتراض به اصل ملک منقضی شده…
وکیل پایه یک دادگستری

توضیح انتقادی صدور اسناد مالکیت تک برگی

توضیح انتقادی صدور اسناد مالکیت تک برگی نوع ملک؛ کاربری؛ نوع و میزان مالکیت طلق ( با کسرۀ "ط " و سکون "ل") در لغت به معنی حلال، روا، خالص، و بدون شریک معنا می­شود. طلق یعنی شش دانگ متعلق به شخص واحد و فاقد هر گونه شریک است. پس ملک مشاع را نم…

تجمیع حدود املاک

تجمیع حدود املاک تجمیع حدود املاک یکی از اقداماتی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک مورد عمل قرار می­گیرد. به این صورت که مالک چند پلاک یا مالکان چند پلاک بخواهند همۀ پلاک ها را به صورت یک قطعه درآورده به طوری که همۀ پلاک­ها در یک محدوده قرار …
وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی در جریان پذیرش تقاضای ثبت و در طی مراحل آن و حتی بعد از صدور سند مالکیت به صورتهای مختلف از قبیل عدم انطباق حدود ملک با سند مالکیت، اختلاف حدود ملک با املاک مجاور، تجاوز به پلاک مجاور، تداخل املاک در همدیگر، تعارض، اضافه مساحت در ملک، عقب نشی…