خانه / قوانین و مقررات (صفحه 3)

قوانین و مقررات

دعوای خلع ید

وکیل

دعوای خلع ید به موجب مادۀ 308 قانون مدنی “غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است” بنا به مفاد مادۀ مذکور، چنانچه شخصی از ابتدا بدون اجازه و بدون مجوز مال یا حق دیگری را تصرف …

توضیحات بیشتر »

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی

وکیل

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط دو مادۀ صریح در تعیین حدود مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی دارد و در زمان فعالیت شرکت، مدیران مکف­اند، به ترتیب اهمیت، مقررات قانون، اساسنامۀ شرکت و مصوبات مجامع عمومی را رعایت کنند و در صورت تخلف از …

توضیحات بیشتر »

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها در شرکتهای سهامی

وکیل

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها در شرکتهای سهامی طبق مادۀ 146 “لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط یا عدم قبول سمت بازرس اصلی، برای انجام وظایف دعوت شود. بنابراین، در …

توضیحات بیشتر »

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی – قسمت دوم

وکیل

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی – قسمت دوم اما آنچه ادارۀ ثبت را در مقابل پرسش و نحوۀ اقدام قرار می دهد این است که انتقالات بعد از سند مورد حکم که باطل شده است چه صورتی خواهند داشت. به فرض، اگر در مورد ثبت بعد از انتقال چندین …

توضیحات بیشتر »

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی

وکیل

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی (قسمت نخست) ” محاکم دادگستری مکلف اند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت …

توضیحات بیشتر »

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

وکیل

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای سهامی بر اساس ماده 110 “لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” اشخاص حقوقی می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند. اخیرا در بازار سرمایه، اقبال عموم بر انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره است زیرا …

توضیحات بیشتر »