خانه / حقوقی (صفحه 5)

حقوقی

حقوقی

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را می توان هم از طریق دادخواست حقوقی و هم از طریق شکایت کیفری مطرح نمود. البته تحقق هر کدام، نکته ها، شرایط و ادله اثباتی متفاوتی دارند. دعوای تصرف عدوانی جزو دعاوی غیر مالی …

توضیحات بیشتر »

معامله به قصد فرار از ادای دین،ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین،ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه ی فرار از ادای دین، به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس …

توضیحات بیشتر »

نکاتی در خصوص وقف

نکاتی در خصوص وقف وقف در اصطلاح حقوقی، عبارت از حبس مستمر عین مال پایدار است در راه امور خیریه، بر  حسب منظور واقف و آنچه واقف مقرر داشته است. وقف مالی که در گرو یا وثیقه ی دیگری یا رهن است، نافذ نیست. اگر مرتهن وقف را اجازه کند …

توضیحات بیشتر »

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود. اعسار، معمولا، …

توضیحات بیشتر »

دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت

دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت سوال1: شروع شکایت از صادرکننده ی چک (بدهکار) به چه طریق است؟ جواب: چکهای حقوقی: برای چکهای حقوقی، می بایست دادخواست تنظیم و از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود. البته اخیرا، دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست اولیه و اسکن …

توضیحات بیشتر »