خانه / حقوقی (صفحه 4)

حقوقی

حقوقی

مختصر آراء دیوان عدالت اداری در موضوعات شهرداری

مختصر آراء دیوان عدالت اداری در موضوعات شهرداری 1- نصب کرکره و درب به کوچه بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، از جمله تخلفات ساختمانی بوده و موجب صدور رای به جمع آوری واعاده به وضع پروانه صادر شده در کمیسیون ماده صد می باشد (دادنامه شماره شعبه ۲۹ دیوان عدالت …

توضیحات بیشتر »

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره تخلیه به علت انتقال به غیر تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر: «در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف …

توضیحات بیشتر »

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین …

توضیحات بیشتر »

مختصر گفته های کاربردی تملک آپارتمانها

مختصر گفته های کاربردی تملک آپارتمانها ایجاد تغییر در نمای خارجی ساختمان: ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها: هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین، تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهد.» …

توضیحات بیشتر »

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره تغییر اسم (کوچک): به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست داشتن شناسنامه …

توضیحات بیشتر »