خانه / حقوقی (صفحه 20)

حقوقی

حقوقی

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر کمیسیون ماده صد شهرداری، رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ قانونی و حریم شهر را به عهده دارد. در برخی موارد، مسئلۀ «زمان» صلاحیت را تحت أثیر قرار می¬دهد. در …

توضیحات بیشتر »

کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری، اولین بار در راستای اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تشکیل شد. به موجب این قانون، فرماندار یا بخشدار، نمایندۀ دادگستری و نمایندۀ انجمن شهر اعضای کمیسیون را تشکیل می¬دادند. در تاریخ 17/5/1352 تبصرۀ مذکور اصلاح گردید و ترکیب …

توضیحات بیشتر »

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است به طور خیلی خلاصه باید گفت خیر، ضمانت اجرای شدیدی دارد و برای مستأجر واقعا خطرناک است. مستند قانونی آن نیز شق 7 از مادۀ 14 قانون موجر و مستأجر 1356 است بدین شرح: « در مورد محل کسب و پیشه …

توضیحات بیشتر »

تنظیم اجاره نامه یا قرارداد اجاره

تنظیم اجاره ­نامه یا قرارداد اجاره موضوع بحث در این قسمت، راجع به قراردادهای اجاره ای است که مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد می­شود. با توجه به اشکالات و اختلافات عدیده­ای که ممکن است بین موجر و مستأجر ایجاد شود، مواردی را به صورت خلاصه متذکر …

توضیحات بیشتر »

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می­کنند که به «شرایط عمومی پیمان معروف» است. شرایط عمومی پیمان، قسمتی از قراردادی است که بین کارفرما و پیمانکاران، منعقد می­شود. باید توجه شود قرارداد کامل …

توضیحات بیشتر »