خانه / قوانین و مقررات / دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق

 دعوای ممانعت از حق


ماده ١٥٩ قانون آیین دادرسی مدنی” تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد
تعریف حق انتفاع: ماده٤٠ قانون مدنی: “حقی كه به موجب آن، شخص می تواند از مالی كه عین آن، ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند” ( به استفاده رایگان انتفاع گفته می شود)
تعریف حق ارتفاق: ماده ٩٣ قانون مدنی: “ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری ” مثل حق عبور و حق مجرا
مصداق بارز ممانعت از حق در حال حاضر ممانعت از حق ارتفاق می باشد. بنابراین اگر یكی از درهای باغ، قفل شود مزاحمت ملكی خواهد بود ولی اگر به فاصله ده سانتی از در، دیواری ساخته شود و راه عبور باغ بسته شود ممانعت از حق است

منبع : وکیل سرا

مطلب پیشنهادی

دفاتر خدمات قضایی استان تهران با آدرس و تلفن

دفاتر خدمات قضایی استان تهران با آدرس و تلفن کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات …