خانه / قوانین و مقررات / توقیف اموال شرکتهای سهامی

توقیف اموال شرکتهای سهامی

توقیف اموال شرکتهای سهامی

الف- توقیف سهام شرکتهای سهامی

نظر به اینکه شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از شخصیت سهامداران آن می باشد لذا نه می توان بابت بدهی سهامداران اموال شرکت را توقیف کرد و نه به واسطه بدهی شرکت، سهام سهامداران را توقیف نمود. در چنین مواردی، چنانچه سهامداری بدهکار باشد، می توان درخواست توقیف سهام او را نمود و واحد اجرا، ضمن مکاتبه با اداره ثبت شرکتها جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام یا سرمایه مزبور، به علاوه، طی شرحی به شرکت ذی ربط، مراتب توقیف سهم وی را به شرکت منعکس تا در دفتر ثبت سهام یا سرمایه نیز منعکس شود و، در این ارتباط، نمی توان اموال شرکت را توقیف کرد. برعکس، با بدهی شرکت نمی توان سهام سهامداران را توقیف نمود. لیکن بابت بدهی شرکت، توقیف اموال شرکت بلامانع است. در این خصوص، نظریه شماره 7.4100 مورخ 73.7.5 اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است: ” چون شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است لذا سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و در مورد شرکت با مسئولیت محدود، موضوع سهام منتفی است ”

برگرفته از کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی “غلامرضا موحدیان”

منبع وکیل سرا

مطلب پیشنهادی

رأی وحدت رویه چیست

رأی وحدت رویه چیست رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی …