خانه / قوانین و مقررات / تخلفات انتظامی وکلا

تخلفات انتظامی وکلا

تخلفات انتظامی وکلا | وکیل پایه یک دادگستری
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1-اخطار کتبی
2-توبیخ با درج در پرونده
3-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
4-تنزل درجه
5-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
6-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه 1 و 2 است.
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 3:
· انجام وکالت بدون تمدید پروانه
· تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
· عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
· عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
· عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
· عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
· وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
· تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 4:
· عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
· تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
· انجام وکالت بدون تمدید پروانه
· عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
· اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
· معرفی خود با درجه بالاتر
· تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
· تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
· عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
· قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
· قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی که وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
· استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
· اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
· عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
· وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
· تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
· تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 5:
· قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
· افشاء اسرار موکل
· تخلف از قسم
· عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
· وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
· عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
· شرکت در مدعی به
· انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
· تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:
· مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
· قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
· تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
· اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
· عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
· وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
· عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
· شرکت در مدعی به
· انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

وکیل پایه یک دادگستری وکیل طلاق وکیل مهریه وکیل ملکی

 

مطلب پیشنهادی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی طبق ماده 109 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 …