خانه / ملکی / تجمیع حدود املاک

تجمیع حدود املاک

تجمیع حدود املاک

تجمیع حدود املاک یکی از اقداماتی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک مورد عمل قرار می­گیرد. به این صورت که مالک چند پلاک یا مالکان چند پلاک بخواهند همۀ پلاک ها را به صورت یک قطعه درآورده به طوری که همۀ پلاک­ها در یک محدوده قرار گرفته و با یک حدود تعریف شوند.

تجمیع حدود املاک وقتی که به موجب تقاضای یک شخص که مالک همۀ قطعات است: این شخص با داشتن شرایط تجمیع می­تواند املاک خود را تجمیع حدود کرده و با ابطال اسناد مالکیت قطعات، ادارۀ ثبت، یک جلد سند مالکیت معادل مساحت همۀ قطعات را صادر ­می­نماید.

وکیل ملکی
وکیل ملکی

تجمیع حدود املاکی که دارای مالکان مشاع است مستلزم شرایطی در مقدار مالکیت آنهاست که بتوان آنها را تجمیع کرد.

شرایط تجمیع حدود عبارتند از:

  1. تمام قطعات مورد تجمیع باید ثبت دفتر املاک شده و سند مالکیت برای آنها صادر شده باشد.
  2. وضعیت استقرار مکانی پلاک­های مورد تجمیع به شکلی مجاور هم قرار گرفته باشند که بتوان بدون تجاوز به کوچه و معابر آنها در یک محدوده محاط کرد.
  3. سند مالکیت هر یک از پلاک­های مورد تجمیع باید با محل مطابقت داشته باشد و چنانچه پلاکی مشمول مادۀ 45 آیین ­نامۀ قانون ثبت یا مادۀ 149 قانون ثبت باشد این اقدام بدوا باید صورت پذیرفته و سند مالکیت اصلاح شده باشد.
  4. تمام پلاک­های مورد تجمیع دارای کابری یکسان باشند.
  5. هیچ یک از پلاک­ها در قید رهن و معاملات شرطی و بازداشت نباشند.
  6. تجمیع حدود باید با رعایت حق ارتفاق غیر باشد و باعث تضییع یا تعطیل حق مذکور نگردد.

موارد شش­گانۀ فوق، شرایط تجمیع برای پلاک­هایی است که مالک کل پلاک­ها یک نفر و تمامی شش دانگ همۀ قطعات تعلق به متقاضی دارد.

وکیل ملکی

شرایط خاص در تجمیع حدود چند پلاک که دارای مالکان مشاع می­باشد عبارت است از این­ که: سهم مشاع هر مالک در همۀ قطعات مورد تجمیع باید مساوی باشد بدین معنی که اگر شخص الف یکی از مالکان مشاع است سهم مورد مالکیت او در هر سه پلاک 1 و 2 و 3 باید به یک اندازه باشد. در اینجا زیادی و کمی سهام در پلاک­های شمارۀ 1 و 2 و 3 برای هیچ یک از مالکان مطرح نیست بلکه مساوی بودن سهام در هر پلاک برای هر مالک ضرورت دارد. به همان مقدار که هر کدام از مالکان در پلاک­ها سهم مشاع دارند به همان اندازه در خصوص تجمیع، مالکیت خواهند داشت.( به بند 313 مجموعه بخشنامه­های ثبتی و نیز بخشنامۀ 5749/3 مورخ 4/8/1380 سازمان ثبت مراجعه شود)

برگرفته از کتاب آموزش علم ثبت املاک: علی رستمی

توسط: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی”

مطلب پیشنهادی

توقیف اموال غیر منقول (1)

توقیف اموال غیر منقول (1) انواع اموال غیر منقول ۱- املاک ثبت شده؛ ۲- املاک …